Czy warto w XXI w. studiować nauki społeczne?

XXI wiek to czasy innowacji, programowania, kodowania i techniki. Mniej popularne są nauki humanistyczne i społeczne – czy aby na pewno? Czy warto postawić na kierunki społeczne?
Myśl społeczna narodziła się jeszcze w starożytności. Przyjmuje się, że socjologia – jako nauka o społeczeństwie – ma aż trzech ojców, czyli greckiego filozofa Platona, włoskiego filozofa czasów oświecenia J.B. Vicco oraz francuskiego filozofa, Auguste Comte. Ten ostatni jest też autorem terminu „socjologia”.
Co to jest socjologia?
Socjologia to nauka zajmująca się funkcjonowaniem społeczeństwa, zmianami, jakie zachodzą w nim na przestrzeni wieków itd. Badaczy interesują różne reguły i zasady społeczne, struktury łączące ludzi, więzi między ludźmi, relacje międzyludzkie, ale i bariery itd.
Socjologia jako kierunek studiów
Studia na tym kierunku pozwalają analizować, a zatem też lepiej rozumieć różne zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwie. To dobry wybór dla osób, które interesują się zachowaniem ludzi jako jednostek i grup społecznych. Trzeba być przy tym także dobrym obserwatorem, aby rozumieć stosunki międzyludzkie i problemy społeczne, umieć nawiązywać kontakt, wykazywać się także empatią i elastycznością.
Zależnie od zainteresowań, można wybrać kilka specjalizacji – wybór jest szeroki, zależy też od uczelni, jaką wybraliśmy. Popularne specjalizacje na kierunku socjologia to m.in. socjologia rodziny i problemów społecznych; socjologia komunikacji międzykulturowej; socjologia cywilizacji współczesnej; socjologia gospodarki; badanie rynku i opinii publicznej; polityka regionalna i rozwój lokalny.
Czego się dowiesz?
W trakcie studiów na kierunku „socjologia” realizowany jest bardzo bogaty program, przykładowe przedmioty to historia myśli społecznej, ale i logika, metodologia ze statystyką. Studia są interdyscyplinarne, łączą wiedzę humanistyczną z wiedzą o kulturze, o mechanizmach społecznych i rynkowych, a zatem mogą przygotować do różnych zawodów.
Absolwenci są humanistami, ale o duszy społeczników aktywnie uczestniczących w życiu społeczności i państwa, a poza tym są pożądani na rynku pracy. Mogą z powodzeniem pracować w administracji państwowej, ośrodkach badań społecznych, instytucjach naukowych, placówkach kulturalnych, agencjach PR, firmach doradztwa personalnego, samorządach lokalnych.

KKw, fot.StockSnap/Pixabay