Jak pracować z dzieckiem autystycznym?

Rodzice dzieci autystycznych często potrzebują dobrych terapeutów, którzy zapewnią wsparcie i profesjonalną pomoc. Warto jednak prowadzić terapię także samodzielnie, w domu.
Znalezienie dobrego specjalisty jest jednak bardzo trudne zadanie, zabiera dużo czasu – powinno się go poświęcić na pracę z dzieckiem, aby zapewnić mu możliwie jak najpełniejszy rozwój. Psycholog z pewnością może pomóc, ale nie rozwiąże wszystkich problemów, z jakimi rodzina styka się codziennie.
Trzeba szukać terapeuty z doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, aby razem ustalić cele terapii i sposoby działania. Pomoże on także w opracowaniu różnych zadań i ćwiczeń, omówi też, jak wykorzystywać różne pomoce.
Przede wszystkim potrzebny jest plan terapeutyczny dla dziecka z autyzmem i powinien on obejmować wszystkie sfery rozwoju. Ćwiczyć należy codziennie, nie tylko około 2-3 godzin w tygodniu. Każde dziecko rozwijające się każdego dnia zyskuje nowe umiejętności i jest podatne na różne bodźce. Na jego rozwój wpływają inni ludzie, ale też różne czynniki, np. środowiskowe, nieplanowane itd.
Dobry model terapeutyczny obejmuje m.in. właściwą dietę, terapię neurobiologiczną, organizację środowiska itd. Na początku trzeba jednak wyeliminować tzw. szkodliwe czynniki środowiskowe, które zaburzają rozwój dziecka – np. korzystanie z tabletu, oglądanie telewizji itd.

KKw, fot.nickelbabe/Pixabay