Jakie typy osobowości wyróżniamy?

Wyróżniamy kilka typów osobowości, a każda z nich charakteryzuje się czymś innym. Warto znać te rodzaje, wiedzieć, do jakiego typu należymy sami, ale także nasi bliscy i znajomi.
Świadomość, że każdy człowiek reprezentuje inny typ osobowości, może nam znacznie ułatwić funkcjonowanie w świecie i relacjach międzyludzkich. Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych rodzajów osobowości.
Osobowość chwiejna emocjonalnie
Osobowość chwiejna emocjonalnie charakteryzuje się zaburzeniami osobowości i niestabilnością emocjonalną. Osoby takie łatwo ulegają emocjom, mają tendencję do działań impulsywnych – np. wybuchów gniewu, nie licząc się z konsekwencjami. Trudno jest im planować przyszłość, zachowują się gwałtownie, a często nawet agresywnie. Jeśli inni ludzie próbują zwrócić im uwagę, prawdopodobnie spotkają się właśnie z jeszcze wzmocnionym zachowaniem impulsywnym.
Podtypy osobowości chwiejnej emocjonalnie
Warto też wiedzieć, że wyróżniamy jeszcze dwa podtypy, czyli impulsywny – taka osoba wyróżnia się niestabilnością emocjonalną, łatwo wybucha, nie ma kontroli nad sobą, jest bardzo nadwrażliwa i cierpi na zmienne nastroje. Drugi typ to borderline – taka osoba cierpi zwykle na niestabilność emocjonalną, ma zaburzony obraz własnej osoby, swoich celów, a nawet preferencji seksualnych. Żyje na granicy, miewa skłonności do intensywnych relacji z ludźmi, ale zarazem i krótkich, a także często odczuwa pustkę i kryzysy emocjonalne, a nawet myśli samobójcze.
Osobowość anankastyczna
Cechy charakterystyczne to nadmierna ostrożność, uległość, nadmierna sumienność, skłonność do odczuwania wątpliwości i pedanteria, skupianie się na pracy i produktywności kosztem relacji międzyludzkich i rozrywek, a także perfekcjonizm utrudniający realizację wszelkich zadań. To osoby uparte, niechętne zmianom, przywiązujące wagę do regulaminów, przepisów, schematów itd.
Osobowość historioniczna
Ten typ charakteryzuje się z kolei skłonnością do dramatyzowania, okazywania swoich emocji, płytką uczuciowością i uleganiem wpływowi innych. Zwykle są to ludzie egocentryczni, którzy chcą być ciągle chwaleni i docenieni, przeżywają wszystko, przesadnie koncentrują się na atrakcyjności fizycznej i mogą nawet próbować manipulacji, aby osiągnąć to, czego chcą.
Osobowość paranoiczna
Taki rodzaj osobowości wyróżnia się szeregiem następujących zaburzeń – to m.in. nadmierna wrażliwość na niepowodzenia, strach przed odrzuceniem, nieumiejętność wybaczania krzywd, lekceważenia i niesprawiedliwości, złego traktowania, skłonność do długotrwałego przeżywania przykrości, tendencja do zniekształcania doświadczeń oceniania zachowania innych osób jako wrogich lub pogardliwych, nieuzasadnione podejrzenia o niewierność partnera, nadmierne przecenianie swojego znaczenia, tendencja do tworzenia teorii „spiskowych”.
Osobowość dyssocjalna
Charakterystyczna jest dysproporcja między powszechnie obowiązującymi normami społecznymi a zachowaniem osoby o takim typie osobowości. Charakteryzuje się tym, że nie liczy się z cudzymi uczuciami, brak odpowiedzialności, ignorowanie zasad, norm, reguł społecznych itp., nieutrzymywanie stałych relacji i związków z innymi osobami, trudności w budowaniu relacji, niska tolerancja krytyki, agresja, skłonność do obwiniania innych, ogromna drażliwość itd.

KKW,fot.LeandroDeCarvalho/Pixabay