Co rozświetla te najjaśniejsze galaktyki?

Interakcje zachodzące między galaktykami wzajemnie wpływają na ich ewolucję. Oddziaływania te można wielokrotnie dostrzec i znaleźć poszczególne cechy wynikające ze spotkania z innymi.
Jedne galaktyki rozświetlają się, stając się tym samym najjaśniejszymi obiektami, jakie możemy zaobserwować na niebie. Jasność ta umożliwia naukowcom badać różne procesy zachodzące we wszechświecie. Na intensywne promieniowanie ogromny wpływ mają: procesy gwiazdotwórcze i zasilanie supermasywnych czarnych dziur w samym sercu galaktyki. Astronomowie dokładniej badają oba te zjawiska, wciąż rozszerzając zakres badań i starając się o dokładniejsze analizy.
(KKw – Źródło: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. / fot. Pixabay/cc0)